Gatunamnshistorik

Utställningsmonter med modeller av gamla habohus. Montern finns på Habo vårdcentrum vid läkarmottagningens reception.

Under fritids- och kulturnämnden finns en gatunamnskommitté som har i uppgift att komma med förslag till nya gatunamn och namn på platser som sedan beslutas av fritids- och kulturnämnden. För innevarande mandatperiod består kommittén av Karin Hultberg (KD), Eva Wettebring (S), Ann-Charlotte Hoffback-Kaljo (M) och Thomas Lund, tjänsteman.

I PDF-dokumentet Gatunamnshistorik finns samtliga gatunamn med information samlade.