Förändringar i fritids- och kulturverksamheten

Med anledning av skärpta restriktioner stänger vi fritidsgården och sporthallarna, samt minskar bibliotekets bemannade öppettider.

Fritidsgården stänger fram till den 13 december. Mer information om alternativ verksamhet kommer finnas på fritidsgårdens facebooksida.

Sporthallarna stängs för uthyrning för alla, utom för de redan inplanerade träningarna för barn- och elitidrott. Inga nya bokningar tillåts utöver redan planlagda träningstillfällen.

Biblioteket minskar sina bemannade öppettider till 10-14. Det är viktigt att du snabbt gör det du ska och inte uppehåller dig längre än nödvändigt i biblioteket. 

E-sportcenter stänger.

Motorgården stänger.