Uppmärksammande av idrottsprestation

Habo kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer och eventuella andra prestationer som bedöms likvärdiga. Uppvaktningen sker i hembygdsparken i samband med nationaldagsfirandet.

Habo kommun vill uppmärksamma goda idrottsprestationer utförda av lag eller enskilda. Följande medaljörer ska uppmärksammas:

Medaljör i nationell/internationell tävling, i idrotter som är organiserade inom Riksidrottsförbundet. Medaljören ska ha representerat en Haboförening vid tävlingstillfället.

Kommuninvånare som blir mästare inom något annat område kan också uppmärksammas.

För att uppvaktningen ska genomföras måste du lämna uppgifter om medaljören eller mästaren till fritids- och kulturförvaltningen senast den 31 mars för prestationer som genomförts under föregående kalenderår. Använd dig av formuläret som du hittar under Länkar.