Föräldravandring i Habo kommun

”Vuxna som bryr sig”

Habo kommun har under många år bedrivit föräldravandring. Ansvaret för att organiserat den verksamheten har vi på fritidsgård. Intresset för föräldravandringen har varierat bland klasserna under årens lopp, men vi strävar hela tiden efter att öka det. Vi hoppas att just er klass vill vara med och bidra till fler föräldrar ute på helgkvällarna.

Vi tror på vikten av att ha en fungerande föräldravandring under fredags och lördagskvällar. Vi ser stora fördelar med vuxnas närvaro under dessa tider när ungdomarna rör sig ute. Den viktigaste uppgiften för en föräldravandrare är att synas och finnas tillgänglig om det skulle behövas.

Vi tror också att det finns ett stort värde i att träffa andra föräldrar till barn i samma klass. Möjlighet att prata och diskutera de frågor som tonårsföräldrar ställs inför. (Man behöver nödvändigtvis inte vara en förälder, alla intresserade vuxna är välkomna.)

Vi vill inte att man ska gå ut och vara väktare/polis. Man ska inte känna sig tvingad att ingripa i något som man inte är bekväm i. Men närvaron av vuxna som rör sig på de ”rätta” platserna kan bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse.

Föräldravandringen är uppdelad så att varje klass har ansvar för en eller två helger under läsåret. Fredag och lördag mellan kl.22.00–00.00, med samling på Fritidsgården. Ingen vandring under röda dagar eller aftnar.

Vi använder oss av Tieto där vi kommer att skicka ut ett meddelande i början på veckan och påminna om klassens föräldravandringshelg.

Vinster!

För att locka fler vuxna och göra det mer attraktivt att ta sig ut på föräldravandring på helgerna, har vi ett samarbete med Camp Extreme, ett äventyr- & aktivitetsbolag.

Den klassen i respektive årskurs 7-9 som totalt har flest vuxna ute på sina helger under läsåret (min 15st), vinner ett upplevelsepaket för klassen på 10,000 kronor.

Schema föräldravandring läsåret -21/22

Höstterminen -21

v.40              9A
v.41              9B
v.42              9C
v.43              9D
v.44              9E (Föräldravandring endast fredag, alla helgon lördag)
v.45              9F
v.46              9G
v.47              9H
v.48              7A
v.49              7B
v.50              7C

Vårterminen 2022

v.2                7D
v.3                7E
v.4                7F
v.5                7G
v.6                8A
v.7                8B
v.8                8C
v.9                8D
v.10              8E
v.11              8F
v.12              8G
V.13             7A
v.14             7B
v.16              7C                
v.17              7D
v.18              7E                
v.19              7F
v.20              7G               
v.21              8A
v.22              8B+8C
v.23              8D+8E
V.24             8F+8G (Skolavslutning)