Två fotografier med föräldravandrare i samspråk inne på fritidsgården.

Föräldravandring i Habo kommun

”Vuxna som bryr sig”

Habo kommun har under många år bedrivit föräldravandring. Ansvaret för att organiserat den verksamheten har vi på Habo fritidsgård. Intresset för föräldravandringen har varierat bland klasserna under årens lopp, men vi strävar hela tiden efter att öka det. Vi hoppas att just er klass vill vara med och bidra till fler föräldrar ute på helgkvällarna.

Vi tror på vikten av att ha en fungerande föräldravandring under fredags-och lördagskvällar. Vi ser stora fördelar med vuxnas närvaro under dessa tider när ungdomarna rör sig ute. Den viktigaste uppgiften för en föräldravandrare är att synas och finnas tillgänglig om det skulle behövas.

Vi tror också att det finns ett stort värde i, att träffa andra föräldrar till barn i samma klass. Möjlighet att prata och diskutera de frågor man som tonårsförälder ställs inför. Detta på ett enkelt och avslappnat sätt när man är ute och går på Habos gator, eller sitter ner med en fika på fritidsgården. (Man behöver nödvändigtvis inte vara en förälder, alla intresserade vuxna är välkomna.)

Vi vet att det förekommer en del ungdomsrelaterad skadegörelse i vår kommun, vilket det finns statistik på. Vi vill inte att man ska gå ut och vara väktare/polis. Man ska inte känna sig tvingad att ingripa i något som man inte är bekväm i. Men närvaron av vuxna som rör sig på de ”rätta” platserna kan bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse.

Föräldravandringarna är uppdelad så att varje klass har ansvar för två helger under läsåret. Fredag och lördag mellan kl.22.00–00.00, med samling på Fritidsgården.

Vi använder oss av Tieto där vi kommer att skicka ut ett meddelande i början på veckan och påminna om klassens föräldravandringshelg.

Vinster!

För att locka fler vuxna och göra det mer attraktivt att ta sig ut på föräldravandring på helgerna, har vi ett samarbete med Camp Extreme, ett äventyr- & aktivitetsbolag.

Den klassen i respektive årskurs 7-9 som totalt har flest vuxna ute på sina helger under läsåret (min 15 st), vinner ett upplevelsepaket för klassen på 10,000 kronor

Schema föräldravandring läsåret 2020-2021