2020 års ungdomsledarstipendiat Jan-Anders Haag, från Habo Tennisförening tillsammans med fritids- och kulturnämndens ordförande Karin Hultberg.
2020 års ungdomsledarstipendiat Jan-Anders Haag från Habo Tennisförening tillsammans med fritids- och kulturnämndens ordförande Karin Hultberg.

Ungdomsledar-stipendium

Habo kommuns ungdomsledarstipendium utdelas årligen till en eller flera personer och är avsett att uppmuntra förtjänstfullt ideellt arbetet bland barn och ungdomar.

Stipendiesumman uppgår till en krona per innevånare i Habo kommun närmast föregående halvår. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat ska vara inlämnad senast den 31 oktober till Fritids- och kulturnämnden, Box 212, 566 24 Habo.