Bilden visar Lions lotteribod med flera personer utanför.

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen krävs tillstånd för att anordna lotterier. Ideella föreningar kan ansöka om tillstånd för ett särskilt lotteri eller ansöka om att bli registrerade för en treårsperiod.

Registrering för lotteri söks enligt §17 lotterilagen och gäller under en treårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 prisbasbelopp (cirka 880 000 kronor)

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster. Som exempel på när anordnande av lotterier  kan ske utan tillstånd är vid julskyltning, marknader och tipspromenader.

Du kan läsa mer om lotterier på Lotteriinspektionens webbplats.
Ansökningsblanketter och redovisningsblanketter hittar du under Länkar.