Bilden visar Lions lotteribod med flera personer utanför.

Lotteriregistrering

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2020 är 47 300 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.

Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.

Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen (fem-årsperioden) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller högst fem år.

Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster. Som exempel på när anordnande av lotterier  kan ske utan tillstånd är vid julskyltning, marknader och tipspromenader.

Du kan läsa mer om lotterier på Spelinspektionens webbplats.

Ansökningsblanketter och redovisningsblanketter  finns på fritids- och kulturförvaltningen, ring eller skicka e-post så skickar vi.