Föreningsbidrag

Vi har infört en webbaserad tjänst för att söka bidrag. Alla bidrag, utom lokalt aktivitetsstöd, söks genom att fylla i respektive ansökningsformulär i systemet e-serve. Formulären hittar du nedan via en länk.

För att kunna söka behöver din förening ha registrerat ett föreningskonto i e-serve. Kontakta fritids- och kulturförvaltningen för mer information.

Bidrag till föreningar delas upp i två grupper; 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och övriga.

För föreningar med barn och ungdomsverksamhet finns följande bidrag att söka

Övriga föreningar kan söka

Dessutom finns bidrag till studieförbund.

Länk till bidragsformulären.

Under Länkar hittar du utförliga regler för föreningsbidrag.