Att starta en förening

På Skatteverkets hemsida finns utförlig information om hur du går tillväga för att starta en förening.

Startbidrag till nybildad förening kan sökas från fritids- och kulturnämnden, se Bidrag i menyn till vänster.