Ett collage visande olika föreningars verksamhet, såsom gymnastik, judo, dans och motocross.

Föreningar och studieförbund

I Habo utgör föreningslivet den breda grunden i kommunens fritidsverksamhet och erbjuder ett mångsidigt och rikt utbud av aktiviteter. Vår grundfilosofi i Habo är

- ett starkt föreningsliv bra för Habo -

och tillsammans försöker vi utveckla verksamheten.