Bibliotekets utställningsrum med tavlor på väggarna.

Utställningar på biblioteket

Aktuell utställning

Läs mer om utställningen och annat som händer i kommunen på vår evenemangssida.

På Habo Vårdcentrum finns en permanent utställning av Stieg-Erland Dagman - Gamla Habo - modeller av tidigare bebyggelse.

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna hemsida med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan om att få använda verket ska BUS kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-mail bus@bus.se.