Systematiskt brandskyddsarbete - säkerhetspärmen

Att bedriva systematiskt säkerhetsarbete innebär att på ett organiserat sätt planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp säkerhetsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

1. Riktlinjer för internt SBA i Habo

2. Börja här!

4. Kompetens och utbildning

5. Interna rutiner och instruktioner

6. Teknisk brandskyddsbeskrivning

7. Säkerhetskontroll och underhåll

8. Brandtillbudsrapportering

9. Uppföljning av säkerhetsarbetet

Framsida och ryggsida pärm

Innehållsförteckning

Mallar