Habilitering och rehabilitering

Habilitering utförs av personal i kommunal verksamhet, förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och andra stödformer i ordinärt boende.
Rehabilitering utförs av sjukgymnast och arbetsterapeut.