Ansvarsfördelning kommun och region

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs i hemmet av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Regionen ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser på vårdcentralernas mottagningar samt alla läkarinsatser. De har också ansvar för övriga specialistinsatser från t. ex. kurator eller dietist. Det innebär alltså att all kontakt med läkare sker via vårdcentralerna.

Vart vänder jag mig?

Om du inte är inskriven...
i hemsjukvård/hemrehabilitering men anser dig ha behov av vård vänder du dig i första hand till din vårdcentral för bedömning.

Om du är inskriven...
i hemsjukvård/hemrehabilitering kontaktar du kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.