Resor, transporter, besök

Här hittar du information om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Region Jönköpings län har myndighetsansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst. All färdtjänsthandläggning hanteras av Jönköpings länstrafik och du ska vända dig dit med din ansökan om färdtjänst.