Orange Week

20-26 november pågår Orange Week. En vecka för att uppmärksamma våldet mot flickor och kvinnor.

Är du utsatt för våld eller känner du någon som är det? Du kan alltid ringa till individ- och familjeomsorgen på telefon 036-442 83 30.

Socialförvaltningen arbetar ständigt med att sprida kunskap om våld mot kvinnor i nära relationer. Läs mer om kommunens arbete och hur du kan få hjälp. 

Våld i nära relationer.

Hedersrelaterat våld. 

På biblioteket finns det information och en utställning med böcker om ämnet som du kan låna. Detta är en del i bibliotekets arbete med att främja folkbildning och skapa mötesplatser. 

Även skolorna i Habo utför ett aktivt arbete. Under veckan anordnar Hagabodaskolan olika aktiviteter för att eleverna ska få mer kunskap och få möjlighet att diskutera ämnet.