Oseriöst företag som agerar inom ventilation och brandskydd

Just nu får vi flera uppgifter om ett sotnings- och ventilationsföretag som både ringer och knackar dörr och utger sig för att utföra sotning- och brandskyddskontroller på uppdrag av kommunen, vilket inte stämmer.

Även konsumentrådgivningen har fått ett stort antal påringningar och mejl från kommuninvånare i Habo och Jönköping om detta. 

Företaget ringer upp villaägare och erbjuder rengöring av ventilationskanaler och eldstäder (sotning) samt brandskyddskontroll. De säger att de befinner sig i området och att det dags att boka tid. Villaägarna, som företrädesvis verkar vara äldre, får intrycket av att företaget agerar för kommunen och bokar en tid. När det sedan visar sig att företaget inte har någon koppling till kommunens brandskyddsansvar försöker man avboka. Företaget blir hotfullt och hotar med inkasso och kronofogde. Trots att det saknar grund skickar de en faktura för så kallad utkörningsavgift.

Enligt lag ska ett bolag som marknadsför sig till konsumenter via telefon efter säljsamtalet sända en skriftlig kopia av erbjudandet. Det måste skriftligen godkännas av konsumenten för att bli giltigt som avtal. Finns inget skriftlig godkännande finns inget giltigt avtal och heller inga betalningsförpliktelser. Om det gått till på det sätt som beskrivs, är konsumentrådgivningens råd att bestrida betalning.

Skorsten & Vent arbetar på uppdrag av kommunen

De enda som arbetar för kommunens räkning är Skorsten & Vent, övriga sotningsbolag arbetar ej för kommunen.

Kontakta gärna räddningstjänsten eller konsumentrådgivningen om du känner dig osäker.