Våldsutsatt

Är du våldsutsatt och blir misshandlad, hotad eller trakasserad av en person som står dig nära? Det finns hjälp att få!

Du är inte ensam
Tusentals personer i Sverige utsätts varje år för misshandel i form  av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld.

Det är inte ditt fel
Det är aldrig ditt fel att du blir slagen. Våldsutövaren har alltid ansvar för de slag som utdelas. Olika psykologiska mekanismer gör att du tar på dig skuld och skäms vilket gör det svårare att söka hjälp. Ditt självförtroende blir sämre och sämre. Du kan ha förbjudits att ha kontakt med din släkt och dina vänner. Allt detta ingår i den process som hotade och misshandlade personer genomlider och som gör det så svårt att bryta upp. De psykiska skadorna är ofta minst lika stora som de fysiska.

Du kan behöva hjälp utifrån
En person som misshandlas hotas eller trakasseras kan stanna kvar i relationen av rädsla för att det ska bli ännu värre vid ett uppbrott. Därför behöver du hjälp och stöd från andra för att klara av att lämna våldsutövaren och bygga upp en egen tillvaro. De flesta våldsutsatta har gjort upprepade försök att bryta sig loss från situationen innan de slutligen klarar av det.

Individ- och familjeomsorgen i Habo kommun
Kommunen, genom individ- och familjeomsorgen, har en lagstadgad skyldighet att hjälpa dig. Du kan få råd och stöd, hjälp med boende, ekonomiskt stöd, hjälp med barnen och du kan få en kontaktperson som stöttar dig under en längre tid. Du kan också få hjälp med läkarbesök och att göra polisanmälan. Hjälpen utformas enligt dina villkor för att uppnå högsta säkerhet för dig.
Individ- och familjeomsorgen kan också ta sig an våldsutövaren och ge denne det stöd som behövs. Du bestämmer vilka upplysningar som får lämnas om dig till våldsutövaren.

Polisen
Misshandel, hot eller trakasserier mot en närstående faller inom allmänt åtal vilket innebär att du själv inte behöver stå för en anmälan. Det räcker att brottet kommit till polisens kännedom för att de ska kunna ta upp ärendet. Polisen utreder och lämnar sedan över till åklagare som beslutar om åtal ska väckas. Genom polisen kan du få larmpaket med skyddstelefon och bärbart larm.

Vårdcentralen/Sjukvården
Läkare gör undersökning av de fysiska skadorna och lämnar intyg om dessa. Blir du inlagd på sjukhus kan chefsöverläkare besluta om besöksförbud under vårdtiden. På vårdcentralen finns också tillgång till kurator som kan ge samtalsstöd.

Kvinnofridslinjen
I centrum för kvinnofridslinjens verksamhet står den hjälpsökandes behov. Stödtelefonen ersätter inte befintliga insaser utan fungerar som ett komplement till dessa. Målet är att underlätta för våldsutsatta att söka stöd och hjälp och att lyfta fram de resurser som finns. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och erbjuder garanterad anonymitet och sekretess för den som ringer. Telefonsamtalet är kostnadsfritt. Personalen kan hänvisa till resurser med bred språkkompetens och har tillgång till tolkservice till de flesta språk representerade i Sverige.

Första kontakten
Det kan vara ett stort steg att bara ringa. Om du vill ha en kontakt med individ- och familjeomsorgen, polisen eller vårdcentralens kurator eller någon annan för att få råd eller information om vilken hjälp som finns att få för just dig behöver du inte uppge ditt namn utan kan välja att vara anonym. När du sen bestämt dig för vad du vill göra och komma i åtnjutande av insatser måste du dock uppge ditt namn.

Du har rätt att ha en egen samtalskontakt och du kan aldrig tvingas till att ha samtal tillsammans med den som du är utsatt av.

Sekretess
Individ- och familjeomsorgen och vårdcentral/sjukvården har sekretess och får därför inte lämna ut uppgifter till obehörig.