Stöd till den som utövar våld

Våld förekommer i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter, och kan vara svårt att bryta på egen hand.

Om du vill ändra ditt sätt att hantera konflikter och våldsbeteenden är du välkommen att kontakta ATV (Alternativ till våld).

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan du bestämmer dig om du vill fortsätta i en längre samtalskontakt.

ATV drivs i samverkan mellan Habo kommun, Jönköpings kommun, Region Jönköping och Polisen.