Hot och våld

Lever du i en familj/relation där du är utsatt för hot, trakasserier, våld eller förtryck? Det finns hjälp att få oavsett om du är barn eller vuxen, man eller kvinna.

Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp!

Här hittar du information om olika typer av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd. Du får även information om hur du kan dölja dina besök på vår, och andra hemsidor.

Stöd, hjälp och rådgivning

Du kan kontakta socialtjänsten eller polisen för att få stöd och hjälp. Dit kan du också vända dig för rådgivning om det förekommer våld i din närhet. Är situationen akut, ring alltid 112.

Vid behov av kontakt utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Anmäl direkt om barn är inblandade

Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.