Hjälpmedel och bostadsanpassning

Du som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att få vardagen att fungera, kan ansöka om hjälpmedel eller bostadsanpassningsbidrag.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är individuellt utprovade och anpassade. Det kan vara exempelvis rollator, badbräda eller arbetsstol. Kommunen tillhandahåller hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag beviljas till personer med funktionshinder för att ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag beviljas för anpassning av fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. Exempel på anpassningar är ramper, tröskelutjämning och spisvakt.