Kundval i hemtjänst

Habo kommun har sedan mars 2012 valfrihet inom hemtjänsten (LOV), det innebär att du som blir beviljad hemtjänst själv kan välja vem som ska utföra insatserna.

Med införandet av kundval vill kommunen uppmuntra till att fler aktörer ska erbjuda sina tjänster för personer som får bistånd från hemtjänsten.

Det ger samtidigt dig som får hemtjänst större möjlighet att själv få bestämma vilken du vill ska utföra de hemtjänstinsatser som du beviljats.

Godkända utförare

Habo kommuns hemtjänst
K2comfort Hemtjänst