Information till utförare

Här hittar du som är utförare eller funderar på att bli utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV) i Habo kommun information kring ansökan och utförandet.

Villkor och krav för godkännande
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009. Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Omsorgstagarna erbjuds möjligheten att välja mellan olika externa utförare och kommunens egen regi. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt under länkar och på Valfrihetswebben.

Välkommen att kontakta LOV-samordnaren vid frågor och för mer information.

Informationsmöten för utförare
Andra torsdagen varje månad (ej juli månad) hålls informationsmöte för dig som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst i Habo kommun.

När: 8 feb, 8 mar, 12 apr, 14 jun, 12 aug, 13 sep, 11 okt, 8 nov och 13 dec.
Tid: kl. 15.00
Plats: Kommunhuset

Anmälan görs till LOV-samordnaren senast en vecka innan möte.