God man, förvaltare, förmyndare

Om du själv har svårt att sköta din ekonomi och ta tillvara dina intressen kan du få stöd av en god man eller en förvaltare.

Aktuellt från överförmyndaren

Tips på hur du kan hjälpa huvudmän med anledning av covid-19 pandemin

Med anledning av covid-19 behöver vi alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen - särskilt för att skydda riskgrupper. Många av våra huvudmän tillhör dessa riskgrupper på grund av sitt hälsotillstånd eller ålder. Vi vill därför be dig som har uppdrag som ställföreträdare att iaktta följande:

  • Vi ber dig att hålla dig uppdaterad och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från myndigheterna. För att hålla dig uppdaterad, gå in på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats och hemsidan för Krisinformation.
  • Vi ber dig att ta höjd för räkningarna om huvudmannen har större utgifter än inkomster eller andra större utgifter på gång. Om du behöver göra uttag från spärrat konto, bör du skicka in din ansökan i god tid.
  • Besök till äldre huvudmän eller riskgrupper kan eventuellt behöva undvikas en period eller ske på behörigt avstånd.

Om god man, förvaltare, förmyndare 

Sjukdomar och funktionsnedsättning kan göra det svårt att hålla ordning på den egna ekonomin, som att betala räkningar och deklarera. Då ökar också risken att bli lurad på pengar.

I en sådan situation kan du ansöka om att få stöd genom en god man. Den gode mannen ska alltid agera utifrån ditt, huvudmannens, bästa. Du har kvar din rättshandlingsförmåga, vilket betyder att du själv har rätt att teckna avtal och ta ut pengar från dina bankkonton.

Det är frivilligt att ansöka om en god man. Ansökan bedöms av tingsrätten och du ska själv godkänna den person som utses. Om du inte själv kan ge ditt samtycke måste en läkare intyga att det är lämpligt.

En förvaltare kan tillsättas utan samtycke

Om en god man inte är tillräckligt, kan en förvaltare tillsättas. Det fungerar på liknande sätt, men det finns också viktiga skillnader:

  • Du som är huvudman ska tillfrågas, men förvaltaren kan utses utan att du samtycker.
  • Det krävs läkarintyg och yttranden från anhöriga och socialtjänsten.
  • Du som är huvudman får inte själv bestämma över det som ingår i förvaltarskapet.

Överförmyndaren har ansvaret för goda män och förvaltare

Gode män och förvaltare redovisar sina insatser till kommunens överförmyndare, som också bevakar att de agerar på rätt sätt gentemot sina huvudmän.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare fyller du i formuläret nedan.

Har du tidigare erfarenhet som god man eller förvaltare? *

Hantering av personuppgifter
Läs om hur Habo kommun behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter