Ekonomi, försörjningsstöd

I avsnittet om ekonomi och försörjningsstöd kan du bland annat läsa om rätt till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan ha rätt till om du inte kan försörja dig på annat sätt.

Försörjningsstödet är tänkt som ett tillfälligt stöd tills du kan försörja dig självständigt.