Kärrsgårdens äldreboende

Boenden, särskilda

Du som av någon anledning inte klarar att bo kvar hemma kan beviljas någon form av boende som är anpassat efter ditt behov av stöd

För dig som är äldre finns det

  • Äldreboende
  • Demensboende
  • Korttidsboende
  • Växelboende

För dig som har en funktionsnedsättning finns det

  • Serviceboende
  • Gruppboende