Utbildningar och aktiviteter

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder. Anhörigstödet i Mullsjö, Habo och Jönköping samarbetar, därför kan det bli det blandade grupper och aktiviteterna kan vara på samtliga orter.

VillGotts Fik

Lev med mig nu – information/utbildning för anhöriga till personer med minnes-/ demensproblematik

Utbildning NPF