Frivilligt arbete och organisationer

Vill du vara med och göra en meningsfull insats för en medmänniska?

Habo kommun har tillsammans med PRO, Röda Korset, SPF och kyrkorna skapat en gemensam frivilligverksamhet. Idag finns cirka 50 frivilliga i verksamheten med det finns behov av flera. Kvinnor och män i olika åldrar med olika yrkesbakgrund och livserfarenhet behövs i vår verksamhet, så alla är välkomna att höra av sig.

Som frivillig har du möjlighet att stödja en medmänniska genom individuella besök, promenader, tidningsläsning m.m. För att vara med i vår frivilligverksamhet behöver du inte vara med i någon av de nämnda organisationerna utan du är värdefull bara genom att finnas till!

Om du är intresserad att få veta mera om vår verksamhet kontakta vår frivilligsamordnare.