Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller funktionsnedsatt kan få stöd av kommunen.

Du som anhörig är ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Även du kan behöva stöd, hjälp och tid för dig själv.

I Habo kommun finns olika former av stöd och hjälp att tillgå för dig. Vi arbetar för att ge en god omsorg och tillsammans med dig som anhörig eller närstående utforma och erbjuda rätt stöd och en individuell hjälp.

Vill du veta mer kontakta anhörigkonsulent för:

  • Information om vilket stöd och hjälp som finns
  • Om vart du kan vänder dig
  • Anhörigsamtal för att tillsammans med dig kartlägga vilket behov av stöd och hjälp du har