En stor vit buss med två våningar

Omnibuslinjen Habo-Hjo AB

O.H.H började köra buss mellan Habo och Hjo 1926, Bolaget startades av Paul Karlsson. Nuvarande ägare är Anita & Göran Carlstein.

Bolaget har allt sedan starten kört linjetrafik med buss som huvudsyssla, men även kört olika föreningar på abonnerade resor inom och utomlands. 

I dag består verksamheten av moderbolaget O.H.H samt dotterbolaget JBF trafik AB. O.H.H kör huvudsakligen linjetrafik åt Jönköpings länstrafik med för närvarande 28 bussar, vi har huvudkontor i Habo samt depå i Jönköping och Hjo. Vi kör även olika föreningar i hela södra Vätterbygden och som längst bort i Hjo.

Antal anställda är för närvarande 75 personer, varav de flesta är bussförare. Dotterbolaget JBF kör Expressbusstrafik och vi trafikerar sträckorna JKPG - GBG samt JKPG - Sthlm med för närvarande 2 bussar som underleverantör till Flixbus.
 
Att driva företag i Habo har genom åren varit väldigt gynnsamt, främst under vårt legendariska Kommunalråd Lars Elwing som skötte det med den äran. Han satte därmed ribban för sina efterträdare som följt under åren.

Våra kunder finns främst lokalt i Södra Vätterbygden där störst kundunderlag finns i Jönköping, konkurrens saknas inte men är av den sundare sorten, störst konkurrens är det i de offentliga
upphandlingarna exempelvis Regionen och Kommuner.
 
De största utmaningarna är de allt större paket med många bussar som Trafikhuvudmännen upphandlar, storleken på paketen och väldigt komplexa anbud gör det svårt för ett familjeföretag som vårt att kunna hävda oss mot ofta väldigt stora bussbolag.  
 
Coronapandemin har gjort att vi minskat antal anställda med 20 personer, vi kör i dag endast ordinarie linjeturer åt JLT. (Brandstorp, Habo, Bankeryd, Mullsjö, Bottnaryd samt Tenhult in mot JKPG.)

Expressbusstrafiken körs för närvarande på ett minimum och alla typer av abonnerade resor har helt upphört.

Våra planer för företaget är att generationsväxla till våra två söner Carl & Henrik om de vill och vågar. Om de som vi hoppas tar vid, blir det de som får staka ut O.H. H,s framtid.

Avslutningsvis vill vi tacka alla duktiga medarbetare som jobbar hos oss både nuvarande och pensionerade förare, utan deras engagemang för företaget hade vi inte varit där vi är i dag.
 
VD - Göran Carlstein