Mia Ahlqvist och Du-tids logotype

DuTid

I januari 2020 startade Mia Ahlqvist företaget DuTid i Habo som arbetar med förebyggande stresshantering. Häng med på intervju med Mia!

DuTid är ett nystartat företag i Habo. Berätta om företaget, när du startade, vad du gör och vem du är som driver verksamheten.

DuTiD startade i januari 2020 och drivs av mig, Mia Ahlqvist. Min verksamhet är förebyggande stresshantering genom föreläsningar, workshops och i samtal. Jag har själv erfarenhet av stress och utmattning, och saknade länge praktiska verktyg för att komma upp och vidare.

Har du några anställda på företaget.

Nej.

Hur är det att driva en verksamhet i Habo? (företagandet, kundunderlag, konkurrens?)

Jag bor själv i Habo kommun, i Fiskebäck och driver företaget från hemmakontoret. Min verksamhet är ju både mobil och digital så just nu fungerar det mycket bra att jobba hemifrån. Snart kommer det fungera ännu bättre och ännu mer stabilt då vi får fiber inkopplat! Storleken på kommunen bidrar till kortare och snabbare kontaktvägar vilket underlättar och kundunderlaget blir ju bara större och större, så som kommunen växer. Alla behöver ju stresshantering.

Vilka är dina kunder och var finns kunderna?

Jag riktar mig både till privatpersoner och företag. Arbetsgivare är en mycket viktig kund där preventiv stresshantering kan ge många långsiktiga vinster på flera plan. I mitt fall så finns kunderna inom alla branscher, stressen sprider sig dessvärre fortfarande. Det är idag inte bara yrkesverksamma kvinnor inom vård, omsorg och skola som drabbas utan alltfler män inom andra yrken och även våra ungdomar.

Finns det några utmaningar?

Behovet av stresshantering är stort, stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, men utmaningen ligger i var ska den läggas, vems är ansvaret? Är det friskvård eller sjukvård? Är det en utbildningsinsats? Min verksamhet handlar ju om att i tid mota Olle i grind, det ska inte behöva gå så långt att folk stressar sig sjuka, det kostar idag alldeles för mycket för företagen, samhället och framför allt den enskilde. Så kan jag uppmärksamma Dig eller din arbetsplats/organisation på enkla och smarta verktyg i vardagen som hjälper dig i tuffare och utmanande situationer i livet, både på arbete och fritid, så är mycket vunnet.

Har den rådande corona-krisen påverkat ditt företag något?

Absolut. Jag kom igång fint med företaget i början av 2020, men då jag mest jobbar med fysiska möten så stannade verksamheten av, eller sköts fram. Så senare delen av 2020 arbetade jag parallellt med ett helt annat uppdrag men som har med Corona-krisen att göra, med korttidsstödet på Tillväxtverket.

Å den positiva sidan så har jag ”tvingats” bli mer digital, och det kommer bli en bra kombination nu framöver.

Vad är dina planer för företaget på lång sikt?

Att DuTiD ses som en självklar partner när det kommer till långsiktighet och hållbarhet, att personal med min hjälp förstår hur stress påverkar dig och vad du själv faktiskt kan göra för att orka och hålla.

Att jag ska komma ut och föreläsa mer, sprida kunskap och tvätta bort stigmat kring stress och psykisk ohälsa.

Har du något drömprojekt?

Drömmen vore ju att få vara med och bygga från grunden, med våra barn och unga. Att få bidra till att de blir starka individer utifrån självkänsla och välbefinnande. Tyvärr tyngs och stressas många av våra unga av mål och prestationer idag, och det måste till förändring. De behöver främst må och fungera bra för att därefter kunna göra goda och tillräckliga prestationer.

Så gärna fler samarbeten med skolor och föreningar!

Avslutningsvis – vad har vi missat att fråga om DuTid? Komplettera gärna.

Fråga om min logga som jag är så stolt över! Den är ett plimsollmärke, som kan ses på sidan av de flesta fartyg. Märket indikerar hur fartyget är lastat, för att undvika snedbelastning eller övervikt. Något vi själva ibland skulle behöva så vi inte belastar oss för mycket..!

Välkommen att kontakta mig, jag finns på www.dutid.se