En maskin skär i stål

Habo kommun länsetta i ny undersökning av Svenskt näringsliv

Företagarna i Habo tycker att företagsklimatet i kommunen har förbättrats sedan förra året. Habo får därmed bäst betyg i länet och ligger långt över rikssnittet.

Företagarna i Habo kommun ger det sammanfattande omdömet 4,4 i betyg på en skala där 6 är högsta betyg. Det betyder att Habo kommun är bäst i Jönköpings län och ligger långt över snittet för riket som är 3,4.

- Vi är otroligt glada för det här goda omdömet i Svenskt näringslivs undersökning.  Vi kommer fortsätta arbeta tillsammans med företagen i Habo kommun för att kontinuerligt förbättra och förstärka företagsklimatet i kommunen.  Ett starkt lokalt företagsklimat är viktigt för välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande, Susanne Wahlström.

Svenskt Näringslivs ranking ”Lokalt företagsklimat” består av två delar; en del som baseras på enkätsvar från företagare i kommunen och en del som baseras på statistik.

När enkätsvaren har sammanställts visar det att företagarna tycker att Habo kommun har förbättrats på alla områden förutom mobilnät och bredband som ligger kvar på samma nivå som förra året. 

- Det är riktigt roligt att det fortsätter uppåt för Habo kommuns företagsklimat! Efter satsningen på detta område för några år sedan ser vi nu att företagen märker att det ger ett positivt resultat i kommunens arbete. Vi ser exempelvis att Arbetet med upphandling, där kommunen gjort stora satsningar på en upphandlingsskola för företagen, verkligen har lönat sig då betyget gått upp från 2,9 till 3,4", säger näringslivsansvarig, Monika Raske.

Här kan du läsa mer om enkätsvaren www.foretagsklimat.se

Svenskt Näringsliv presenterar hela rankingen 22 september.