Foto på namnskylt för vikarie.

Timvikariat

Om du är intresserad av att arbeta som timvikarie i Habo kommun är du välkommen att kontakta bemanningen.

Timvikariat inom skola och barnomsorg

Kontakta Annette Persson Sandell, tfn 036-442 80 75 eller mejla till bemanningsenheten@habokommun.se

Lämna gärna en intresseanmälan via vår e-tjänst Intresseanmälan för timvikariat inom skola/förskola

Timvikariat inom tekniska förvaltningen, Habo kost (köksbiträden och kockar)

Kontakta Marie Carlsson, tfn 036-442 82 29 eller mejla till bemanningsenheten@habokommun.se

Timvikariat inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Om du är intresserad av att arbeta som timvikarie inom äldre- och funktionshinderomsorgen kontaktar du socialförvaltningen. Vi rekryterar timvikarier löpande.

Mejla oss på bemanningsenheten.soc@habokommun.se eller ring till respektive chef. Telefonnumren hittar du under kontakter.

Äldre- och funktionshinderomsorgen behöver timvikarier till:

  • Kärrsgårdens äldreboende eller demensboende
  • Hemtjänst/korttidsboende
  • Funktionshinderomsorg 1 (HaboFyran, Bäckgatans LSS-boende, Kråkans korttidshem, ledsagare/kontaktpersoner)
  • Funktionshinderomsorg 2 (Personlig assistans, Daglig verksamhet)