Feriepraktik

Feriepraktik är till för ungdomar folkbokförda i Habo kommun som inte har något annat sommarjobb. Genom feriepraktik får du pröva på ett yrke med tillgång till handledare och timersättning.

Feriepraktiken pågår under sommarlovet och vanligtvis arbetar du sex timmar per dag under fyra veckor. Inom vissa yrken finns det också möjlighet att arbeta åtta timmar per dag under tre veckor. Du får maximalt arbeta totalt 120 timmar.

Kommunen erbjuder bland annat feriepraktik inom: förskola, fritidshem, äldreomsorg, grönyteskötsel, caféverksamhet, kulturskolan samt ungdomsverksamhet inom föreningslivet.

Ansökningstiden för feriepraktik ligger från februari till mitten på april. År 2020 kan du som är född 2001-2003 söka feriepraktik. Ansökningstiden för feriepraktik 2020 gick ut den 12 april.