Revisorernas arbetsfördelning

Nedan ser du hur revisorerna har fördelat sitt arbete.

Kommunfullmäktige

Alla

Kommunstyrelsen

Alla

Personalutskottet

Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar

Näringspolitiska rådet

Ove Hellström, Johakim Knutsson

Folkhälsorådet

Ove Hellström, Jerker Johansson

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation

Ove Hellström, Jerker Johansson

Barn- och utbildningsnämnden

Jerker Johansson, Maria Lindell Westmar

Byggnadsnämnden

Johakim Knutsson, Maria Lindell Westmar

Fritids- och kulturnämnden

Ove Hellström, Johakim Knutsson

Miljönämnden

Stellan Carlström, Maria Lindell Westmar

Socialnämnden

Stellan Carlström, Jerker Johansson

Överförmyndaren

Stellan Carlström, Johakim Knutsson

Kommunala bolag

Stellan Carlström, Jerker Johansson