tillsammans sparar vi el för Jönköpings län, illustration.

Tillsammans sparar vi el

Tillsammans sparar vi el - för varandra, för våra företag och för våra grannar. Elsystemet hänger ihop, din insats gör skillnad.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Små insatser kan göra stor skillnad och varje kilowattimme räknas. Om vi tillsammans sparar elen kan vi bidra till att:

  • Dämpa elkostnaderna.
  • Minska risken för elbrist i vinter.
  • Visa solidaritet genom att hjälpa varandra.

Så kan du bidra

  • Använd el vid rätt tid på dygnet- mitt på dagen, på natten och på helgen när elanvändningen är som lägst.
  • Sänk värmen inomhus- att sänka värmen en grad kan minska din energianvändning för värme med ca fem procent.
  • Använd mindre varmvatten- duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen.
  • Behåll värmen i ditt hus- täta fönster och dörrar som läcker värme.
  • Stäng av apparater när du inte använder dem och släck lamporna.
  • Tänk efter vad du använder el till- undvik det som drar mycket el och som du inte behöver.

Fler tips hittar du hos Energimyndigheten

Det här gör kommunen

Habo kommun arbetar sedan många år tillbaka med energieffektivisering vilket gör att vi redan har kommit långt i arbetet med att hushålla med energiresurserna. Bland annat har vi installerat närvarostyrd belysning, LED-lampor och behovsstyrd ventilation i flertalet av kommunens lokaler. Vi har även moderna och effektiva styr- och övervakningssystem som optimerar uppvärmningen och drifttider för ventilationssystemen i kommunens byggnader.

Kommunens byggnader värms i huvudsak upp med fjärrvärme vilket innebär att uppvärmningen inte är särskilt elberoende, men för att spara pengar och energi kommer inomhustemperaturen att sänkas med en grad i alla lokaler förutom kommunens äldreboende. Vi ser även över om vi det finns ytterligare åtgärder som kan göras för att minska elförbrukningen.

Rådgivning till privatpersoner och företag

Energicentrum erbjuder opartisk och fri rådgivning om bland annat uppvärmning, energieffektivisering och förnybar energi.

Energicentrum - kommunal rådgivning