Skärpta nationella råd och föreskrifter

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella allmänna råd och föreskrifter om allas personliga ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphör de lokala allmänna råden att gälla.

Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla och ersätts med nationella allmänna råd och föreskrifter. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att: 

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.

 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.

 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.

 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.

 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.

 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försikigt när du träffar personer som är över 70 år eller i riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.

 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 

 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.