Habo är en av Sveriges tryggaste kommuner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har släppt sin årliga rapport om vilka kommuner som är tryggast i Sverige. Rapporten visar att Habo är en av de tryggaste kommunerna i landet att leva och bo i.

Rapporten trygghet och säkerhet har bedömt fyra områden; personskador, anmälda våldsbrott, anmälda stöld- och tillgreppsbrott och årets tema, utvecklade bränder i byggnad. Av Sveriges 290 kommuner hamnar Habo kommun på en 7:e plats

Du kan läsa rapporten i sin helhet på SKRs webbplats.

- Det känns jättekul att vi hamnar i topp i år igen. Det är ett bevis för att det vi gör är rätt, och att Habo fortsätter att vara en trygg och säker kommun att bo och leva i, säger Gustav Andersson, ställföreträdande räddningschef i Habo kommun. 

Hur jobbar kommunen med trygghet och säkerhet? 

- Vi jobbar förebyggande med alla frågorna, bränder, oro och brott. Det gör vi bland annat genom brandskyddsutbildningar, fältverksamhet och ett nära samarbete med polisen, säger Gustav. - Vi har även en bred samverkan med alla förvaltningar och bolag i kommunen, tillsammans gör vi Habo till en trygg plats. 

Uppgifterna i SKR:s rapport bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB.