Coronaviruset covid-19

Habo kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter. Här har vi samlat all information som rör covid-19.

Nationella och allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 - folkhälsomyndigheten.se

På Länsstyrelsens webbplats kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller i Jönköpings län.