Coronaviruset covid-19

Habo kommun följer händelseutvecklingen av pandemin (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter. Här har vi samlat information som rör covid-19.

Vad gör kommunen? 

En arbetsgrupp är utsedd att följa händelseförloppet. Uppdraget är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har beredskap. Gruppen består av representanter från: 

 • räddningstjänsten (kris och beredskap)
 • kommunledningsförvaltningen (HR och kommunikation)
 • barn- och utbildningsförvaltningen (elevhälsan)
 • socialförvaltningen (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 • miljöförvaltningen (miljö- och hälsoskydd)
 • fritids- och kulturförvaltningen
 • tekniska förvaltningen  

Vad gäller nu?

folkhälsomyndighetens webbplats kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller nu.

Från och med den 29 september tas det fjärde steget i Regeringens plan för avveckling av restriktioner. Här är några exempel på lättnader som kan påverka dig i din vardag. 

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
 • Deltagartaken för privata sammankomster, exempelvis fester i hyrda lokaler, tas bort.
 • Restriktionen om begränsat antal personer kring borden på serveringsställen och avstånd mellan sällskap tas bort.
 • Rådet om att arbeta hemifrån om möjligt tas bort och de som jobbat på distans kan succesivt gå tillbaka till arbetsplatsen.

Är du inte vaccinerad ska du fortfarande ta eget ansvar för att begränsa smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och undvika att umgås med personer över 70 år.

Vaccination är fortfarande det säkraste sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och stoppa pandemin.

Är du inte vaccinerad går det lätt att boka tid eller besöka en vårdcentral som har drop in-vaccinering. Folkhälsomyndigheter tog nyligen beslut om att rekommendera vaccin från 12 år.

Vad gäller för barn i förskola och skola? 

Stanna hemma vid symtom eller sjukdom

Rekommendationen om att stanna hemma vid symtom har inte förändrats. Det innebär att barn/elever som inte har testat sig ska stanna hemma vid symtom och ytterligare två symtomfria dagar. Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Ett barn/elev som har testat negativt för covid-19 kan komma tillbaka när hen är pigg och frisk.

Större fysiska samlingar och möten kan hållas

Vi kan nu åter samla barn, elever, vårdnadshavare och medarbetare till större fysiska samlingar och möten. Det innebär att skolan kan bjuda in till föräldramöten och utvecklingssamtal på plats i skolans lokaler. Barn och elever kommer att kunna träffas i blandade grupper och vid större samlingar som till exempel luciafirande. Möjligheten att hålla digitala möten mellan skolan och vårdnadshavare kommer dock att finnas kvar, respektive rektor avgör vad som är mest lämpligt.

Smittspårning och tillfällig distansundervisning

Barn- och utbildningsförvaltningen bistår Region Jönköpings län med att informera de personer i våra skolor som har blivit utsatta för smitta. Det innebär att du även fortsättningsvis kommer att få information från din skola om ditt barn har blivit utsatt för smitta.

Om det skulle uppstå en klustersmitta på en skola, eller om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer, kan fortfarande tillfällig distansundervisning komma att införas helt eller delvis på skolan. Beslut om distansundervisning tas av skolchef i samråd med Region Jönköpings län.

Håll dig uppdaterad via Tieto

Senaste uppdateringar till dig som vårdnadshavare om vad som gäller i förskola och skola kommuniceras via Tieto.