Dämpa hastigheten med hjälp av blomlådor

Som fastighetsägare kan du själv medverka till att dämpa hastigheten på gatan genom att placera ut blomlådor i samråd med tekniska förvaltningen. Blomlådorna byggs och underhålls av sökande. Det ska alltid vara blommor planterade i blomlådorna så länge lådorna står ute på gatan.

Är ni intresserade av att ställa ut blomlådor på gatan fyller ni i blanketten för intresseanmälan och skickar till adressen på blanketten. Det är viktigt att minst 80 % av berörda fastighetsägare på gatan skriftligt godkänner utplacering av blomlådor på gatan.

Tillståndet att få sätta ut blomlådor ska förnyas varje år. Ansökan om förnyat tillstånd görs på blanketten "Förlängning av tillstånd blomlådor".