Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är folkbokförd i Habo kommun och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med parkeringstillstånd kan du parkera närmare ditt färdmål.

Gör så här

  1. Du behöver ett läkarintyg som styrker att du har ett rörelsehinder.
  2. Fyll i ansökningsblankett. 
  3. Skicka in din ansökan tillsammans med läkarintyget till den adress som står på ansökningsblanketten. 

Vi behandlar ditt ärende först när ansökan är komplett.

Det här gäller

Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet och inte klarar av att ensam invänta föraren vid målpunkten.

I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Läkarintyget ska då utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och det ska utförligt beskriva problemen och hur de påverkar din gångförmåga.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan. Tillståndet förnyas alltså inte automatiskt. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Du kan inte få parkeringstillstånd om

  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
  • du är blind, men inte har något rörelsehinder
  • du har svårigheter att bära
  • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
  • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
  • du har ett rörelsehinder av kortvarigt slag

Tillståndet är personligt. Du får bara använda ditt beviljade tillstånd som förare när du själv kör bilen.

Har du beviljats tillstånd som passagerare får det endast användas när du medföljer som passagerare.

Tillstånd som missbrukas kan återkallas.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad innebär inte automatiskt att du parkerar avgiftsfritt. I Habo kommun har vi inga parkeringsavgifter för någon. Tänk på att kontrollera vad som gäller i den aktuella kommunen om du ska åka någon annanstans.

Mer information om vad som gäller för fordon som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad hittar du i det beslut du får när ditt tillstånd beviljats. Läs även på sidan 3 och 4 i ansökningsblanketten ovan, eller i Trafikförordningen 13 kapitlet 8 §.