Regler, nyttja och arbeta på kommunal mark

Kommunens mark består av vägar, gator, grönområden och naturmark.
Kommunal mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i anspråk utan giltigt tillstånd och erforderlig avstängning.