Vanliga frågor med svar parker och grönområden

Det växer en stor tall precis utanför min tomt. Den skräpar ner och när det blåser är jag rädd att den ska ramla över mitt garage. Kan kommunen komma och såga ner tallen?
Träden fyller en viktig funktion i samhället. De påverkar landskapsbilden och bidrar till en lugn och trivsam miljö. Kommunen tar aldrig ner friska träd bara för att de skräpar ner eller skuggar en uteplats. När vi får samtal om sjuka eller skadat träd gör vi en besiktning av trädet. Då görs en bedömning om trädet behöver tas ner eller om man kan sätta in någon annan åtgärd. Ibland är lösningen att beskära vissa grenar.

Hur ofta klipps gräsmattorna?
Kommunens gräsmattor har delats in i olika skötselklasser beroende på var de är och hur de används. Det vanligaste är gräsklippning en gång per vecka i centrala grönområden. Om vädret är gynnsamt så gräset växer snabbt klipps det ännu oftare vid behov. Klippning kring buskagekanter, belysningsstolpar och andra hinder  utförs vid varje eller vid vartannat tillfälle, beroende på område. På vissa områden sker gräsklippning mer sällan, och då prioriteras ytor närmast gång- och cykelvägar.

Hur ofta rensas ogräs och vilka medel används?
Vår personal rensar ogräs i planteringar med olika intervall, beroende på område, helt beroende av behov. Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel. Brännare används på hårda ytor.

Hur ofta städas parker och grönområden på skräp?
Vår personal plockar skräp och tömmer papperskorgar 1 gång per dag på de flesta områden. Större sopor såsom påsar, flaskor och burkar tas bort kontinuerligt. På vissa områden sker städning och tömning av papperskorgar mer sällan. Hundlatriner töms en gång i veckan. Städning är ett område där vi alla kan hjälpa till. 

Får min hund gå lös i parken?
Enligt 12§ i de lokala ordningsföreskrifterna, står det att hundar ska alltid hållas kopplade i kommunens tätorter. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad, ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Varför beskärs/fälls inte träden där jag bor? 
Träden gör våra tätorter grönare, vackrare och renare och det finns många skäl till att skydda dem. Vi beskär/avverkar nästan enbart av säkerhetsskäl eller för att underlätta framkomligheten. Vi prioriterar åtgärd av kommunala träd som står utmed gata, gång- och cykelväg samt i våra parker. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje enskild fastighetsägare har ansvar för att egna träd, buskar och häckar inte tillåts växa så att trafiksäkerhet, sikt och framkomlighet hotas.