Vinterväghållning

Snöröjning påbörjas när snödjupet är minst 6 cm. Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den påbörjas tidigast klockan 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial.

Så här prioriteras vinterväghållningen på våra gator

Fastighetsägarens ansvar

Synpunkter på vinterväghållningen

Efter vinter kommer vår