Städning av gator och trottoarer

Skötsel utförs året om vid barmark på alla kommunala ytor. Maskinsopning sker på samtliga belagda gator och vägar, gång- och cykelvägar och andra ytor där detta praktiskt kan genomföras. Städning av ytorna utförs så att området ger ett rent och prydligt intryck.

Städningen omfattar avlägsnande av till exempel:

  • kvistar
  • löv
  • papper
  • glas
  • burkar
  • fimpar