Gång och Cykelväg utmed Jönköpingsvägen

Projektering är påbörjad, och det planeras att byggas under 2020

Den nya gång och cykelvägen utmed Jönköpingsvägen kommer att anslutas till cykelvägen bakom Bagaregatans förskola.