Gatuunderhåll, asfaltering 2019

Arbeten med asfalt pågår under sommarhalvåret från maj till och med november. Planeringen är preliminär och kan i vissa fall ändras.

Planering 2019

Augusti
V.32 lagning av vägar (efter vattenläckor mm)

V.33-46 Malmgatan - Gång och cykelväg på Malmgatans södra sida

På den södra sidan av Malmgatan byggs en bredare gång och cykelväg. Arbetet kommer att innebära tillfälliga trafikstörningar.

September
V.37 Gång och cykelväg byggs till lekplatsen vid Hermansvägen

V.37 Genvägen och Ringvägen i Furusjö
Vägarna är i dåligt skick och kommer att förbättras. Arbetet görs i flera steg. Under vecka 37 görs förarbetena.

V.39 Vägmarkering och asfaltslagningar
(övergångsställen, väjningslinjer och parkeringsplatser)

Oktober
Upprustning av gång och cykelvägar
V.40 Lundgatan
V.41 Mogatan

V.42 Fortsatta lagningsarbeten vägar (efter vattenläckor mm)