Gatuunderhåll, asfaltering 2019

Arbeten med asfalt pågår under sommarhalvåret från maj till och med november. Planeringen är preliminär och kan i vissa fall ändras.

Planering 2019

Lagning av vägar (efter vattenläckor mm) kommer att pågå hela hösten.

November

Furusjö: Genvägen och Ringvägen