Pågående projekt

Som trafikant och boende kan det vara viktigt att få veta om det sker några större ombyggnationer i gatumiljön. Under denna sida finns pågående projekt för året som berör gatumiljön. Genom att följa angivna länkar kommer du till respektive projekt.