Lekplats Storhagen byggs om

Som ett steg i Habo kommuns lekmiljöprogram rustar vi upp lekplats Storhagen under första halvan av 2022.

Det här gör vi

Habo kommun rustar upp lekplats Storhagen. Den gamla lekparken är sliten, och nu är det dags att byta ut lekredskapen. Vi  bygger om hela lekplatsen till en  områdeslekplats, som vi hoppas ska inspirera och stimulera till lekar och möten.

Så här påverkas du som vill besöka lekparken

Lekparken är stängd under ombyggnationen. Vi hänvisar dig som vill besöka den till någon av våra andra lekparker under tiden. Här finns en karta där du hittar våra lekplatser.

Tidplan

Arbetena börjar i mars, och beräknas vara helt klara till sommaren.