Ombyggnation av lekplats Malmgatan

Habo kommun bygger om lekplats Malmgatan med start vecka 12. Lekplatsen kommer att stängas av under byggtiden.

Alla lekredskap byts ut, och det blir en helt ny lekmiljö som dessutom blir tillgänglighetsanpassad.

Arbetena beräknas vara slutförda under sommaren 2023. Under tiden hänvisar vi dig till våra andra lekplatser. Karta över Habo kommuns lekplatser.