Bild från Fiskebäck med vy över Vättern

Habo kommun bygger rastplats vid Fiskebäck

Med fantastiskt läge utmed väg 195 vid Fiskebäck pågår byggnationen av en kombinerad rastplats/park.

Det här gör vi

Vi bygger en kombinerad rastplats/park. När allt är klart kommer det att finnas toalettbyggnad, parkeringsplatser, gångstråk med belysning, utsiktsplats och picknickytor med sittgrupper där du kan sitta och äta din medhavda matsäck samtidigt som du tittar ut över den fantastiska Vätterutsikten.

Hur påverkar det dig?

Byggtrafik förekommer.

Arbetena kommer framför allt att påverka boende, men till viss del även passerande trafik i området genom att:

  • Det kan periodvis vara begränsad framkomlighet förbi platsen.
  • Omledning kan komma att ske på både gator och gång- och cykelvägar i området.
  • Gatorna kan vara sandiga eller leriga på grund av byggtrafiken.
  • Under den torra årstiden finns risk för att det dammar från arbetsplatsen.
  • Det kan vara buller under dagtid när arbetena pågår.

Tidplan

Arbetena pågår under april till juni.